КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. В. М. Усова"


запам'ятати

 

Управління

Основні принципи управління

 

 

Управлінська діяльність забезпечує комплексний і динамічний розвиток  КЗ «НСЗШ № 2».

Основна мета – поліпшення якості управлінської діяльності, що передбачає створення комплексу умов – прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, організаційних, правових, матеріально-фінансових, медичних, санітарно-гігієнічних.  Реалізація цієї мети передбачає:

·        спільну дієву роботу ради навчального закладу та батьківського комітету;

·        колективне розв’язання проблем, що виникають між учасниками навчального-виховного процесу, шляхом проведення переговорів і дискусій;

·        затвердження педагогіки співпраці та партнерства.

Для цього в школі розроблений перспективний план, який наведено нижче.

 

Управління комунальним закладом

«Нікопольська середня

 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»

 на 2016-2019 р.р.

 

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконання,

 роки

Виконавці

Формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості

Створення творчого педагогічного колективу

2016-2019

Адміністрація школи, профспілковий комітет

Впровадження інноваційних освітніх технологій для оновлення змісту освіти

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу

2016-2019

Адміністрація школи, педагогічний колектив

Укомплектування школи високопрофесійними педагогічними кадрами

Підвищення рівня навченості учнів; досягнення оптимального рівня їх вихованості

2016-2019

Адміністрація школи

Організація роботи вчителів з питань самоосвіти

Самовдосконалення і самореалізація особистості учителя

2016-2019

Заступники директора

Удосконалення роботи методичних обєднань вчителів, предметних кафедр, семінару класних керівників

Вдосконалення методичної роботи. Обмін педагогічним досвідом

2016-2019

Заступники директора, керівники кафедр та шкільних МО

Створення учителям-студентам заочних відділень належних умов для одержання вищої педагогічної освіти

Підвищення професійної компетентності вчителів

2016-2019

Адміністрація школи

Забезпечення наставництва молодих учителів досвідченими учителями

Сформованість умінь професійної педагогічної діяльності, професійне вдосконалення

2016-2019

Заступники директора, керівники кафедр та шкільних МО

Забезпечення функціонування динамічних груп

Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів

2016-2019

Заступники директора, керівники кафедр та шкільних МО

Проведення місячника педагогічної майстерності

Виявлення та поширення нових підходів до організації навчання і виховання

2016-2019

Заступники директора, керівники кафедр та шкільних МО

Створення навчально-методичних комплексів у навчальних кабінетах

Забезпечення високої якості навчально-виховного процесу

2016-2019

Керівники кафедр та шкільних МО, учителі предметними

Створення системи управління на основі моніторингу результатів педагогічної діяльності

Виявлення проблем освітньої діяльності та накреслення шляхів їхнього подолання. Підвищення ефективності роботи членів адміністрації школи

2016-2019

Адміністрація школи

 

Документи для ознайомлення знаходяться за посиланням: 

 

Документи