КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. В. М. Усова"


запам'ятати

 

Звіт директора 2017-2018 н р

 

         06 вересня 2018 н.р. відбувся звіт директора школи Гринька Віктора Михайловича за 2017 – 2018н.р.,Були присутні голови та члени класних батьківських комітетів, вчителі, депутат міської ради Алейніков Л.М. колектив школи працював над другим  етапом науково-методичної проблеми:

"Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства"  та над досягненням головної мети школи - розвиток творчого потенціалу учнів і виховання моральної поведінки. Цьому питанню була підпорядкована вся методична та виховна робота. Основна діяльність адміністрації була направлена на підвищення науково-методичного рівня та вдосконаленню культури праці вчителів, спрямуванню діяльності вчителів на підвищення якості пропонованих  учням знань, на розвиток потенційних можливостей кожної дитячої особистості.

            Розвитку педагогічної творчості вчителів сприяли засідання педради, методичні наради, робота методичної ради школи та шкільних методоб'єднань, вивчення на впровадження в практику ППД кращих вчителів та педагогічних інновацій.

                 Про підготовку до ДПА.

У школі працювали: методична рада, наради при директорі, педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар класних керівників, шкільні МО.

            Діяльність закладу відбувається в режимі  забезпечення функціонування. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: річний, місячний та тижневі плани науково та оптимально організовувати працю всього шкільного колективу допомагали такі документи, як:

 • тижневих - органайзер роботи адміністрації,
 • календарні плани вчителів-предметників,
 • плани виховної роботи класних керівників,
 • плани роботи бібліотеки, у яких передбачено проведення усіх заходів на навчальні періоди.

            У 2017-2018 н.р. в школі відкрито 17 класів, в них 451 учнів. Середня наповнюваність – 26,5 учнів.

            Практично всі діти шкільного віку, які знаходяться в мікрорайоні школи, охоплені навчанням.

            У школі відкрито 2 профільних класу фізико-математичного та філологічного профілю.

            Працювало на початок року 29 вчителів

            З них мають:

 • вищу категорію - 19;
 • І категорію –5;
 • ІІ категорію -3;
 • Спеціаліст  - 2
 • без категорії - 0;
 • відмінники освіти України - 3 ;
 • старший вчитель - 3;
 • учитель-методист - 9;
 • навчаються заочно -1(Сулименко К.С.)

            Атестувались  вчителів: 9

 • підтверджено вищу категорію – 5
 • підтверджено І категорію – 1
 • присвоєно ІІ категорію -1
 • присвоєно вищу категорію - 2
 • підтверджено вчитель – методист - 3

            Протягом року на високому рівні працювали: Хорунжа Л.М.,  Сєдакова Л.Г., Ткаченко Г.Я., Богданцева І.А., Олійник А.С., Печуріна Г.Р., Кузьменко Н.Ю., Саклакова О.В., Чернявська Н.В., Раєвська Т.І., Дребущак Л.В., Танцюра В.Л., Павленко Р.К., Апшай Л.А.

            Відвідувались уроки вчителів, надавалась їм методична допомога, проводились індивідуальні консультації з вчителями, які атестувалися.

            Велась певна робота з обдарованими дітьми, проведена шкільна олімпіада з усіх предметів. Учні школи у 2017– 2018н.р. зайняли 6 призових місць на міських предметних олімпіадах:

            Перші місця на міських олімпіадах зайняли:

                      1 Євтухов Ілля  – 11кл. (інформатика)

 Другі місця на міських олімпіадах зайняли:

             1.Кононенко Марина – 8 кл. (трудове навчання)

Треті місця на міських олімпіадах зайняли:

              1. Огородник Анастасія – 11 кл. (історія)

                     2.Слишко Алла – 11 кл. (екологія)

3. Танцюра Андрій – 9-А кл. (географія)

          Учениця 5Б кл. Шестак Поліна зайняла 2 місце а Дворніченко Мілена 6-Б кл, заяняла 3 місце в міському конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. Великих успіхів учні школи досягли в обласних і міських конкурсах з інформаційних технологій: Шестак Поліна, учениця 5-Б класу, зайняла 3 місце в обласному етапі в конкурсі з компютерної анімації, Євтухов Ілля учень 11 класу зайняв 1 місце в обласному конкурсі з ВEB – дизайну.В міському конкурсі «Капітошка» Ткаченко Анастасія, 4 –А клас, посіла 3 місце, Кокирля Роман 8 клас, зайняв 3 місце в міському конкурсі «Компютерна перлинка»

          Крім того учні школи приймали активну участь у всеукраїнських конкурсах, «Бобер» з інформатики, «Левеня» з фізики, «Грінвіч» з анг. мови, де показали високий та добрий рівень знань.

          Так, з 14 учасників фізичного конкурса «Левеня» - 2 мають результат «відмінно», 10 учнів – «добре», 1учень - учасник.

          Недостатню роль у підвищенні успішності і реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час відігравала робота гуртків, факультативів, підсилення івнваріантної складової за рахунок варіативної при вивченні базових дисциплін.

            Протягом року:

 • Перевірялась наявність комплекту методичного забезпечення предметів у кабінетах.
 • Складався розклад уроків, факультативів, додаткових занять і консультацій, графік чергування вчителів.
 • Складалась статистична звітність.
 • Підготовлено і проведено тарифікацію.
 • Організована робота з надомниками, підготовлено всі документи і накази  Звільнено від уроків фізкультури учнів згідно з станом здоров’я (наказ).
 • Сплановано методичну роботу, перевірено плани ШМО, надано керівникам ШМО рекомендації.
 • Упорядковано алфавітну книгу.
 • Проведено фронтально-оглядовий контроль 1-3, 5-х класів.
 • Складено графіки ТО, контрольних робіт, практичних, лабораторних робіт.
 • Перевірявся стан ведення шкільної документації
 • Впорядковано алфавітну книгу.
 • Проведено зондуючи контрольні роботи в 5 класі з основних предметів на початку навчального року та на кінець року.
 • Перевірені і затверджені календарні плани на І і ІІ півріччя, проведено консультації з питань планування
 • Проведено педконсиліум вчителів, що працюють у 5 класі
 • Здійснено контроль за проведенням факультативів, індивідуальних занять, гуртків.
 • Перевірено стан відвідувань учнями школи, уроків ДПЮ і трудового навчання.
 • Перевірено стан ведення зошитів математики і української мови та дотримання єдиного орфографічного режиму в 5-7 класах.
 • Відвідувались уроки вчителів, що атестуються.
 • Перевірено виконання програм у І семестрі і за рік, видано відповідні накази.
 • Здійснено контроль за станом роботи з дітьми, що навчаються вдома.
 • Проводились індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками.
 • Проведено бесіди з учнями 9-го класу щодо комплектації 10-й клас, роз’яснювальна робота про профілі навчання.
 • Здійснено контроль за організацією повторення.
 • Проводились засідання атестаційної комісії
 • Здійснено всю підготовчу роботу для проведення ДПА.
 • Проведено День ЦО.
 • Проведено моніторингові дослідження.
 • Складено робочі навчальні плани на новий навчальний рік.

            ДПА в початковій школі та проведений моніторинг показали, що учні 4 класу в переважній більшості засвоїли програму на достатньому та високому рівні і успішно виконали  всі тестові завдання.

            Аналізуючи результати ДПА 2017  року, можна сказати, що в основному заклад якісно підготувався до проведення іспитів, своєчасно були подані на узгодження екзаменаційні матеріали. У проведенні іспитів відзначено: ДПА починалася своєчасно, протоколи були написані напередодні екзаменів. ЗНО  з української мови  та літератури зараховувалось як ДПА, учні показали дуже низькі результати.        

            Духовне становлення особистості учня, створення умов для самореалізації його сутнісних сил у різних видах діяльності, навчання учнів мистецтву життя, була і є одним з найголовніших завдань нашої школи. Вирішенню цих питань  була підпорядкована система виховних, загальношкільних, класних та міських заходів. Заплановані загальношкільні заходи в основному виконано.

Класні керівники працювали згідно з планами. Проводилися виховні години з різних напрямів: національного, патріотичного, правового, естетичного, трудового.      Вставка про патріотичне виховання. Протягом року велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів. Національно – патріотичне виховання є одним із головних напрямків на які ми звертаємо уваги в школі, при вихованні дітей та молоді. Щороку в серпні обговорюється та затверджується план та заходи з національно – патріотичного виховання.

Напрямками роботи школи з національно – патріотичного виховання є:

 • Формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
 • Виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби, бути громадянином України;
 • Формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, Прапора, Гімну України;
 • Збереження і продовження українських культурно – історичних традицій;
 • Виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
 • Формування  національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • Формування соціальної активності;
 • Виховання правової культури особистості;
 • Формування й розвиток духовно – моральних і загальнолюдських цінностей;
 • Формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
 • Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності.

Патріотичне виховання у нашій школі починається із виховання любові і пошани до державної символіки. У школі розміщено стенди державної символіки: при вході, у кожній класній кімнаті.

            Робочий тиждень починається із загальношкільної лінійки, під час якої піднімається прапор та звучить Гімн.

            На І поверсі розміщено стенд пам’яті Героїв Нікопольчан, які загинули в АТО. На старому корпусі в листопаді 2014 року була встановлена пам’ятна дошка Денису Остроушку, який загинув а АТО під Іловайськом.

            В школі започаткована традиція вшанування подвигу Д.Остроушка шляхом змагань протягом року за кубок імені Д.Остроушка.

            Тісна співпраця з дружиною Дениса, Оксаною Остроушко, яка завжди присутня на загальношкільних заходах, виховних годинах, присвячених вшануванню подвигу героїв АТО.

            Школа співпрацює з громадською організацією прикордонників міста «Патріот».

Прищеплюємо любов до рідного краю. На уроках трудового навчання діти вишивають, роблять ляльки мотанки, різні обереги, картини, якими ми прикрашаємо стіни приміщення нашої школи.

Проводяться виставки дитячих малюнків «Ми за мир!», «Схід  і захід разом».

            На виховних годинах проводиться роз’яснення учням ідейної суті державних та народних символів,важливих  історичних подій, етапів встановлення незалежності України, вивчається Конституція, народні звичаї та традиції.

Протягом року проводяться загальношкільні свята до:

-Дня Соборності;

- до Дня битви під Крутами;

- Визволення Нікопольщини від фашистських загарбників;

-Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні;

- Дня захисника України;

-Дня Революції Гідності і Свободи України;

- Дня Збройних Сил України;

-Дня Голодомору;

- Дня Прапора;

- Дня української письменності і мови;

- проводяться Шевченківські дні;

           

Придбано за бюджетні кошти:

1 Вогнегасники – 3 шт. – 738,90грн.

2. Папір офісний – 11 уп. – 968грн.

3. Дез. Засіб. «Сантрі» 3кг. – 788,37

4. Лампи lED – 120шт. – 7479.60грн.

5. Фарба 16 банок – 1239.60грн.

6. Бойлер 50л. – 2000грн.

7. Ноутбук – 2 шт. – 25.170грн.

8. Лего 60шт. – 621 грн.

9. Каремати 8 шт. – 757.60 грн.

10. спальники 2шт. – 1300грн.

Придбано батьками для потреб школи:

 1. Фарба 36 банок по 2,8кг.
 2. Розчинник – 3 літри
 3. Валики, пензлики
 4. 2 палатки
 5. Рушники папірові, рідке мило, чистящі, миючі засоби

Було відремонтовано:

 1. 2 пожежних крана
 2. Каналізація 2 та 1 – го поверхів
 3. Ремонт звукової апаратури, мікрофонів, оргтехніки

Міською організацією Хортінг передано 10 комплектів комуфляжної форми

 

Інформація про витрати бюджетних коштів:        Документ